तपाई हाम्रो वेब साइट कतिको चेक गर्नु हुन्छ?

सधै
62% (18 votes)
कहिले काहिँ
38% (11 votes)
Total votes: 29