तपाई हाम्रो वेब साइट कतिको चेक गर्नु हुन्छ?

सधै
56% (23 votes)
कहिले काहिँ
44% (18 votes)
Total votes: 41