तपाई हाम्रो वेब साइट कतिको चेक गर्नु हुन्छ?

सधै
83% (10 votes)
कहिले काहिँ
17% (2 votes)
Total votes: 12