पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
इ.कुशल खनाल इन्जिनियर ९८६१०५४७०९
गोविन्द प्रसाद फुयाल खरिदार ९८४१४२४०८५
इन्द्र बजगाँई कम्प्युटर अपरेटर indrapaf@gmail.com 9867762110
छविलाल राई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत raichhabi@gmail.com ९८५२६६०९६०