तपाई हाम्रो वेब साइट कतिको चेक गर्नु हुन्छ?

सधै
54% (36 votes)
कहिले काहिँ
46% (31 votes)
Total votes: 67