तपाई हाम्रो वेब साइट कतिको चेक गर्नु हुन्छ?

सधै
53% (25 votes)
कहिले काहिँ
47% (22 votes)
Total votes: 47